Whairepo Lagoon on Wellington’s Waterfront.


Whairepo Lagoon on Wellington’s Waterfront.